Säkerhet

Elsäkerhet

Elsäkerhet

Utbildning kring vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till drift- och underhållspersonal och skyddsombud.

Innehåll

Deltagarna får insikt om vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas, samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar.

Kursen innehåller följande:

Elfaran

-Strömmens inverkan på människan.
(förebyggande av olycksfall, ljusbågsskador).

-El-bränder.
Ellärans grunder.

-Vad är ström, spänning, resistans, effekt och energi.
Tillämpad elteknik.

-Distributionssystemet, skydds- och manöverapparater och asynkronmotorn.
Regler för elarbete.

-Arbetsgivarens och den anställdes ansvar.