Säkerhet

Ansvarskurs

Ansvarskurs

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats? Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier hämtade från verkligheten. Kurslitteratur ingår.

Målgrupp

Arbetsledare och chefer

Innehåll

- Lagar och föreskrifter
- Ansvarsfrågor för truck
- Ansvarsfrågor för lift
- Ansvarsfrågor för travers
- Praktikfall

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Arbetsledaransvar enligt AFS 2006:5
”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet skall kunna utföras säkert."

Ansvarskurs