Säkerhet

Anläggningsskötare Brandlarm

Anläggningsskötare Brandlarm

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver. Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Målgrupp

Du som är eller ska arbeta som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning eller du som är fastighetsskötare.

Innehåll

Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Kursinnehåll
Brandteori
Byggnadstekniskt brandskydd
Riskbedömning
Lagar och regler kring brandlarm
Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
Anläggningsskötarens roll och ansvar
Hur man kan motverka onödiga larm


Lunch och fika ingår.