Säkerhet

HACCP i praktiken

HACCP i praktiken

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Målgrupp

Ansvariga för matsäkerhet och kvalitet inom detaljhandel, restaurang, storhushåll, livsmedelsindustri samt andra producenter med högre produktsäkerhetskrav.

Innehåll

Introduktion i HACCP
Faror i livsmedelshantering
Inledande HACCP-arbete
Faroanalys och riskvärdering
Identifiering av kritiska styrpunkter (CCP)
Gränsvärden och övervakning
Korrigerande åtgärder
Validering, verifiering och revidering

För att skapa en verklighetsanpassad och intressant utbildning varvas teori, praktik, diskussioner och grupparbeten. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt resultat får du ett diplom.

Förväntade kunskaper efter utbildningen:
Hur en HACCP-plan upprättas.
Hur HACCP-planen verifieras, valideras och revideras.
Hur en HACCP-plan kan implementeras i verksamheten.