Säkerhet

HLR & Förstahjälpen

HLR & Förstahjälpen

Utbildningen i Första hjälpen (L-ABCDE) och hjärt-lungräddning (HLR) ger deltagaren kunskap för att känna trygghet i att hjälpa personer med skador eller lindriga sjukdomar men också att kunna rädda liv i livshotande situationer. Varje år drabbas ca 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp i Sverige. Det innebär att fler än 25 personer varje dag. Med hjärt & lungräddning ökar chansen för att personen skall överleva. Det är viktigt att alla gör så gott de kan utefter sina egna förutsättningar. Det värsta man kan göra när någon drabbas av hjärtstopp är att inte göra någonting alls. Efter utbildningen skall deltagarna ha handlingsredskap för att kunna ge förstahjälpen, rädda liv och förstå vikten av att, tidigt larma, tidig HLR och tidig defibrillering.

Innehåll

• Identifiera hjärtstopp
• Larma 112
• Utföra HLR
• Hantera hjärtstartare
• Hantera luftvägstopp
• Stabilt sidoläge
• Hjärtinfarkt
• Stroke
• TIA
• Diabetes
• Yttre blödning
• Inre blödning
• Cirkulationssvikt
• Allergisk reaktion
• Brännskada
• Frätskada
• Kramp & Epilepsi
• Nack- och ryggskada
• Elolycka
• Fallolycka

Vår utbildning följer de råd som HLR -rådet har sammanställt.