Verksamhetsutveckling & HR

Nya ISO 14001:2015 – komplettering för Intern revisorer

Nya ISO 14001:2015 – komplettering för Intern revisorer

Kompletteringsutbildning för verksamma internrevisorer.

Målgrupp

Utbildningen ger dig konkret och praktiskt information om vad som skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna? Utbildningen vänder sig till verksamma internrevisorer.

Innehåll

Bli insatt i förändringarna i god tid!

Ledningssystem för miljö SS-EN ISO 14001:2015 speciellt fokus på nya och förändrade krav.
Utbildningen genomförs som föreläsningar samt diskussioner och gruppövningar.

Har man behov utav ISO 14001:2015, så bokar man in sig på det tillfället också.

Special pris medlem 4200 kr om man går både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 under samma dag.