Verksamhetsutveckling & HR

Strategidagen - snabbaste vägen till lönsamma affärer!

Strategidagen - snabbaste vägen till lönsamma affärer!

Med en väl beprövad modell baserad på forskning och med erfarenhet av hundratals företag erbjuder vi en strategidag. Under denna späckade dag kommer vi att gå igenom er situation idag, er målbild, eventuella hinder för framgång och hur ni på bästa sätt tar er mot målet.

Målgrupp

För er som behöver skapa en strategiplan för ert företag för att nå era mål och förverkliga er vision.

Innehåll

Oavsett om ni är ett lönsamt företag, sliter med att få ihop verksamheten eller vill få ut mer effekt av ert arbete är en klar och tydlig strategi det första och viktigaste steget för att skapa bra resultat. Detta är tyvärr ganska ovanligt, 95% av världens företag har strategier som organisationen inte förstår. En tydlig strategi är grundförutsättningen för att ett företag skall kunna vara lönsamt, betala löner och tjäna pengar.


• Når ni era mål?
• Är ni tillräckligt lönsamma?
• Jobbar ni mycket men får inte ut all effekt ni vill nå?
• Har ni en tydlig paketering av ert erbjudande?
• Skapar ert beteende resultat?


Det finns 3 grundläggande saker som skapar bra affärer

• en tydlig affärsstrategi
• en tydlig paketering av ert erbjudande
• ett beteende som skapar resultat.
Vi kommer arbeta med alla 3 (Business, Brand & Behavior) och skapa en strategiplan på en sida som tydliggör hur ni tar er mot målet och kan använda era resurser mest optimalt.

Harvard Business Review

UTBILDARE
Niklas Forser är mycket kunnig och erfaren på området med studier i såväl ekonomi, marknadsföring som psykologi. Han har arbetat med marknadsföring i över 20 år på bland annat Carlsberg och Nestlé och som konsult på SME företag. I Halland är Niklas en mycket uppskattad konsult inom projektet Marknadslyftet där han har arbetat med att hjälpa företag att börja tjäna pengar och fokusera verksamheten mot lönsam försäljning.

Utbildningen genomförs i första hand med företagsanpassat upplägg. Kostnader för resor och ev logi tillkommer.

Strategidagen - snabbaste vägen till lönsamma affärer!