Verksamhetsutveckling & HR

Principerna för klimatberäkning

Principerna för klimatberäkning

Kursen ger dig en grundläggande kunskap i klimatberäkning med utgångspunkt i GHG-protokollet.

Målgrupp

Ansvariga inom både tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar, som Miljö- och hållbarhetschefer, Miljösamordnare, Konsulter och övriga som vill få en ökad förståelse för klimatberäkningar. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

- Om vårt klimat
- Grunderna i standarden Greenhouse Gas Protocol
- Beräkningar enligt scope 1,2 och 3
- Sätta mål och följa upp