Verksamhetsutveckling & HR

Ekonomiutbildning för chefer

Ekonomiutbildning för chefer

Som chef/ledare med ekonomiskt ansvar behöver du ha en förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet. Kursen riktar sig till dig som är chef och behöver få grunderna inom ekonomiska begrepp och samband eller behöver en uppfräschning av dina kunskaper.

Innehåll


Som chef/ledare med ekonomiskt ansvar eller mottagare av ekonomisk information behöver du ha en förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet och verksamhet. Kursen riktar sig till dig som är chef och behöver få grunderna inom ekonomiska begrepp och samband eller behöver en uppfräschning av dina kunskaper. Utbildningen ger dig ökad förståelse för de ekonomiska rapporter du erhåller från ditt bolag.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för vad som påverkar och utvecklar företagets lönsamhet och verksamhet. Vi kommer även titta på vad som kan förbättra företagets kassaflöde.

Vi kommer fästa stor vikt vid att kunna läsa och dra slutsatser ur ekonomiska rapporter, att analysera verksamheten ur ett affärsmässigt perspektiv och styra efter rätt nyckeltal. Fokus kommer vara på praktiska och användbara metoder som du direkt kan applicera i din egna verksamhet. Under utbildningsdagarna får du med dig kunskap, metoder och verktyg för att arbeta mer effektivt med ekonomisk styrning av verksamheten.

Dag 1
Ekonomiska begrepp och sammanhang
Vi går igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband.
Hur ser förhållandet ut mellan: resultaträkning, balansräkning och budget?

Ekonomiska rapporter. Hur ställs en resultat- och balansräkning upp och vilka poster ingår? Hur kan jag på ett enkelt sätt följa upp verksamheten med hjälp av dessa rapporter? Samband redovisning och budget.

Vi igenom uppbyggnaden av dessa rapporter och jämför med det egna företaget via den senaste årsredovisningen.

Dag 2
Nyckeltals- och Kassaflödesanalys
Varför bör vi använda oss av nyckeltal? Varför är det så viktigt att mäta mot rätt nyckeltal ? Vilka nyckeltal funkar för mitt företag? Vi tittar på hur olika nyckeltal är uppbyggda och vad de egentligen mäter/förklarar. Vi utför nyckeltalsberäkningar på bl.a våra egna företag och tar en diskussion om vad du har för praktisk användning av dem i din dagliga verksamhet. Kassaflödesanalys. Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd?