Verksamhetsutveckling & HR

Projektutveckling

Projektutveckling

Genom utbildningen ska deltagarna a) höja sin förmåga i hur man kan använda sig av extern projektfinansiering som förstärkning av verksamheternas utvecklingsarbete b) få en större förståelse för betydelsen av olika roller och kompetenser i en arbetsgrupp med fokus på projektarbete.

Målgrupp

Du som arbetar i projektform i näringslivet, offentlig sektor eller i ideella organisationer

Innehåll

Utbildningen är situationsanpassad genom att utbildarna stämmer av deltagarnas syfte, mål och behov. Deltagarna blir utmanade i att reflektera kring och arbeta med sitt och organisationens uppdrag samt aktuella utvecklingsbehov. Utbildningen anpassas till gruppen och hur den utvecklas under utbildningens gång.

Dag 1: Introduktion kring projektarbete
• skillnaden mellan projekt och vanlig verksamhet
• hur vi människor är olika
• organisationens uppdrag

Dag 2: - Projektutveckling - från idé till finansieringsbeslut

• viktiga frågeställningar
• visualisering som metod
• Syfte, mål och utvärdering
• Förändringsteori
• Finansiering
• Projektutvecklingens ABC


Efter genomgången utbildning har deltagarna ett antal verktyg, metoder och praktiska exempel som direkt kan omsättas i egen organisation.

Genomförs digitalt 2 halvdagar

Möjlig fördjupning finns genom att genomföra framtagande av konkreta projekt under handledning efter genomgång av de två digitala tillfällena. Utformas efter önskemål och offert tas fram utifrån önskemålet.