Verksamhetsutveckling & HR

Arbetsrätt i praktiken

Arbetsrätt i praktiken

Utbildning för dig som vill få bättre kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får ta del utav de lagar och avtal som finns gällande arbetsrätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, t.ex. Arbetsgivare, chefer, HR-medarbetare samt andra som har behov av grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område. Du som deltar arbetar inom privat näringsliv eller organisationer såsom föreningar, stiftelser mm.

Innehåll

Arbetsrätt i praktiken är en grundläggande utbildning som ger dig insikt i hur du bör agera när det gäller anställning, uppsägningar, omplaceringar och andra frågor kring arbetsrätt.

- Avtalsrätt
- Arbetslagstiftningens grunder
- Kollektivavtal
- MBL
- Anställningsavtal
- Medarbetares skyldigheter
- Medarbetares misskötsamhet
- Uppsägning/avsked
- Rehabilitering
- Diskriminering

Föreläsning varvas med diskussioner kring konkreta fall och frågeställningar. Det finns utrymme för diskussioner kring deltagarnas egna frågeställningar.
Efter utbildningen har du en klar bild av den arbetsrättsliga strukturen samtidigt som du fått användbar kunskap på detaljnivå.
Syftet är att du ska bli mer trygg och självständig i arbetsrättsliga situationer och minska risker för konflikter, tvister, skadestånd och andra kostsamma misstag.

Arbetsrätt i praktiken