Verksamhetsutveckling & HR

Lönekartläggning

Lönekartläggning

Denna heldagsutbildning ger dig praktisk kunskap om hur du gör en lönekartläggning som uppfyller Diskrimineringslagens krav.

Målgrupp

HR-, förhandlings- eller andra chefer som på sina organisationer är ansvariga för lönekartläggning/lönesättningen i organisationen.

Innehåll

Vi går igenom regler och teori, men störst fokus läggs på att ge de verktyg som behövs för att steg för steg kunna genomföra en lönekartläggning utifrån de förutsättningar som gäller för er organisation.

- Lönekartläggning teori - diskrimineringslagen
- Facklig samverkan
- Att planera en lönekartläggning
- Arbetsvärdering
- Att genomföra en lönekartläggning – steg för steg
- Dokumentation och uppföljning


Om Utbildaren Emma Hjorth:

Emma Hjorth driver fullservicebyrån Hjorth & Partners. Hon är utbildad skatte- och arbetsrättsjurist och brinner för lönebildning. Hennes erfarenhet, både som ombudsman på facklig organisation och som förhandlare på arbetsgivarorganisation har gett henne en bred erfarenhet och perspektiv kring lönefrågor. Hon har också suttit med i Svenskt Näringslivs lönebildningsgrupp, skapat och genomfört utbildningar inom lönesättning/lönesamtal samt specialiserat sig på lönekartläggning.

Enligt Diskrimineringslagen ska du som arbetsgivare regelbundet säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. Det gör du med en lönekartläggning. Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.
Läs gärna mer på www.do.se

Lönekartläggning