Verksamhetsutveckling & HR

Business Excellence Program (BEP)

Business Excellence Program (BEP)

Tillsammans med IHM Business School har vi på TEK kompetens skapat en utbildning inom företagande och affärsmässighet, som bygger på uttalade behov från små och medelstora företag, (SME). Business Excellence Program är helt anpassat till dina och övriga deltagares affärs- och ledarutmaningar. Tillsammans med andra i liknande situationer, kommer ni påbörja en lärandeupplevelse som ger förutsättningar att utveckla både dig själv och företaget.

Målgrupp

För dig som antingen driver ditt eget företag och/eller har en ledande roll, eller är på väg till en ledande roll.

Innehåll

Utbildningen består av följande ämnesområden som också är centrala för att utveckla ditt ledarskap och ge ditt företag växtkraft:

• Ledarskap
• Affärsmannaskap
• Säljstrategi
• Marknadsföring
• Verksamhetsstyrning/Prestation & Resultat

Utbildningen kommer att varva möten, lärande och erfarenhetsutbyte. Du får dessutom unika möjligheter att utbyta erfarenheter och bygga nätverk för att diskutera och arbeta tillsammans med gemensamma frågeställningar och affärsutmaningar.

HUVUDFOKUS: AFFÄRSNYTTA
Business Excellence Program är en utbildning för dig som är VD eller tilltänkt VD i framtiden eller talanger som bolaget vill sats på.
Utbildningen ger dig praktiskt användbar kunskap som leder till affärsnytta i deltagarnas organisationer. Därför är det viktigt att skapa en stark koppling mellan de teorier, processer och idéer som tas upp i undervisningen och deltagarnas dagliga arbete.

Utbildningar ger kunskap om affärsmannaskap som kan skapa en starkare tillväxt i verksamheten. Ger dig insikt hur du kan arbeta för att koppla strategisk ledning till medarbetarna utifrån bolagets affärsmål.
Kunskap om verktyg som kan implementeras, användas och verkar i organisationen för att ge förutsättningar för en hållbar organisation.

Ett viktigt led i denna verklighetsbaserade pedagogik är att fånga din och ditt företags utmaningar och problemställningar inom respektive ämnesområde. I samband med er anmälan så fundera över vilka ämnesområde som är extra intressanta för er.

REFERENSER
Om du vill veta vad tidigare deltagare tyckt om programmet så kan du läsa deras recensioner här: www.tek.se/nyheter/2022/10/...

AVGIFTER
37 900 kr exkl. moms per deltagare.

I kursavgiften ingår utbildningsmaterial, luncher, fika/kaffe samt middag på konferenshotell i samband med Kick-In. Kostnad för resa och eventuellt boende för kursdeltagare ingår inte.

ANSÖKAN
För ansökan vänligen kontakta Anna Wahlund på 070-892 14 70 eller anna@tek.se

  • 2024-10-15 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-09
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Business Excellence Program (BEP)