Verksamhetsutveckling & HR

Entreprenadjuridik I - Grundkurs

Entreprenadjuridik I - Grundkurs

En bred och grundläggande utbildning i Entreprenadjuridik

Målgrupp

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m. fl. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Entreprenadjuridik I - Grundkurs är en mycket populär och omtyckt kurs för Dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABK 09 i alla typer av entreprenader.
Inom bygg, anläggning, installation och fastighetssektorn är tvister vanliga.
En grundkurs i Entreprenadjuridik är ett bra sätt att vara informerad om vilka regler som gäller samt undvika processer som tar Din tid, energi och pengar.
Kursen är grundläggande och det som behandlas är följande:
Dag 1:
Grundläggande avtalsrätt
- Avtalslagen - När blir anbud bindande?
Under vilka förutsättningar är muntliga anbud bindande?
Vad gäller om man av misstag angett fel anbudssumma?
Vem är behörig att beställa ÄTA-arbete?
Vad gäller om en obehörig person beställt ÄTA-arbete?�

- Upphandlings- och entreprenadformer
Vad är skillnaden mellan upphandlingsform och entreprenadform?
Hur påverkar upphandlingsform och entreprenadform parternas ansvar �

Utförandeentreprenad
Totalentreprenad
Underentreprenad

- ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag
Vad innebär uppdrag preciserat i samråd?
Under vilka förutsättningar kan man som konsult bli skadeståndsskyldig?
Vilka skador omfattas av konsultansvarsförsäkringen?

Övningsuppgifter


Dag 2:
- AB 04 - Allmänna bestämmelser
Det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Kapitel 1: Omfattning
Kapitel 2: Utförande
Kapitel 3: Organisation
Kapitel 4: Tider
Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande
Kapitel 6: Ekonomi
Kapitel 7: Besiktning
Kapitel 8: Hävning
Kapitel 9: Tvistelösning
Kapitel 10: Förenklad tvistelösning

Vi går igenom viktiga avsnitt i AB 04 och berör till exempel:
Omfattningen av kontraktsarbetena – vad ingår i det fasta priset?
* Vad innebär begreppet entreprenad?
* Praktiska konsekvenser av beställarens ansvar för att förfrågningsunderlaget är samordnat
* Motstridiga uppgifter – särskilt ansvar för angivna mängder
* Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten
* Vem bär risken för oförutsedda kostnadsändringar?
* Hinder, tidsförlängning och kostnadsersättning
* Garantiansvar och ansvar efter garantitiden
* Särregleringar, fasta bestämmelser och täckbestämmelser
* AB-U 07 för underentreprenörer
* Besiktningsregler bl.a. slutbesiktningens rättsverkan
Praktiska konsekvenser av AB 04 och AB-U 07

Vid fysisk utbildning tillkommer kostnader för måltider.