Verksamhetsutveckling & HR

Agenda 2030

Agenda 2030

Hur du ska du använda Agenda 2030 som verktyg för ett stärkt hållbarhetsarbete i din verksamhet?

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till hållbarhetsansvariga, verksamhetsutvecklare, kommunikatörer, strateger, chefer och företagsledning.

Innehåll

Allt fler företag och organisationer väljer att koppla sin verksamhetsplanering och sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 - FNs globala mål för hållbar utveckling. Denna utbildning ger dig kunskapen och perspektiven du behöver för att använda målen som verktyg för ett stärkt hållbarhetsarbete i din verksamhet.

I samarbete med EMC (Energi- och Miljöcentrum)