Verksamhetsutveckling & HR

Nå dina mål med rätt kompetens

Nå dina mål med rätt kompetens

Hur utvecklar och attrahera vi nya och befintliga medarbetare? Hur skapar vi lärande i organisationen? Utbildningen ger dig metoder och verktyg för att arbeta strategiskt och strukturerat med kompetensfrågor i ert bolag utifrån era mål och visioner. Under utbildningen arbetar du med egna case där företaget även får individuell coaching för att komma vidare.

Målgrupp

Företagsledningar från små och medelstora företag (lämplig storlek ca 8-150 anställda). I priset ingår 2 plaster vilket vi verkligen rekommenderar att ni nyttjar. Det går även bra att köpa till ytterligare platser.

Innehåll

Kompetensbehov lyfts ofta först när läget är akut, när en person säger upp sig eller sjukskrivs. Eller i samband med ökad orderingång, nya lagkrav eller ändrade arbetssätt. Det finns sällan en plan för dessa händelser, och man riskerar då att gå miste om affärer och tillväxtmöjligheter. Med långsiktig och målstyrd planering kan du ta makten över företagets framtid.


Den här utbildningen är för dig som vill få kunskap och verktyg att arbeta mer målstyrt, strukturerat och effektivt med kompetensplanering kopplat till ditt företags mål och visioner.

Utbildningen består av två halvdagsseminarier och individuell coachning. Tillsammans med utbildarna gör du relevanta analyser och utformar en plan för hur du framtidssäkrar kompetensen på ditt företag.
Exempel på innehåll:

• Mål och vision
• Omvärld
• Kompetens mer än bara kunskap
• Attraktiv arbetsplats
• Kompetensanalys
• Kompetensplanering
• Verktyg och coachning

Mellan tillfällena ingår individuell coachning online. Visst eget arbete sker mellan kurstillfällena. Vid utbildningens slut har du kommit en bra bit med kompetensplaneringen för ditt företag.