Verksamhetsutveckling & HR

Inköp grund

Inköp grund

Inköp grund är en utbildning kring inköp för alla i din organisation som kommer i kontakt med inköpsfrågor. För dig som är ny som inköpare eller för dig som arbetar med inköp men inte har funktionen inköp. Tidigare hette kursen Inköp för icke inköpare.

Innehåll

En stor del av verksamheters inköpsbeslut fattas idag av medarbetare som har helt andra huvudsysslor än inköp. Eftersom ofta den enskilt största kostnaden inom företag ligger inom inköp av varor och tjänster, finns här en stor potential att bli effektivare och minska onödiga inköpskostnader samt bättre leva upp till hållbarhets- och kvalitetsmål. Bättre kompetens inom inköpsprocessen är därför av stort värde även för dig som inte sitter på inköpsfunktionen- Inköpets roll i verksamheten.


- Inköpsprocessens olika delar
- Inköpsförhandlingar - strategi och taktik
- Etik, moral och värderingar
- Inköpets påverkan på det ekonomiska resultatet
- Att skapa lönsamhet i inköpen
- Att välja leverantörer
- Leverantörsrelationer och kommunikation
- Att fatta strategiska inköpsbeslut
- Grundläggande kunskap kring avtal