INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla i hela EU. Vi på TEK Kompetens har granskat vår personuppgiftshantering för att säkerställa att vi även fortsättningsvis följer de krav som ställs. Din personliga integritet är av högsta prioritet för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar din personliga information.

TEK Kompetens Intergritetspolicy