Verksamhetsutveckling & HR

Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Detta är en certifieringsutbildning som ger dig ökad kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete och ger verktyg för ett mer professionellt styrelsearbete.

Målgrupp

Till dig som har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare inom ägar- och styrelseområdet. Du kan vara ägare, styrelseledamot eller VD, eller på annat sätt ha en relation till styrelsearbetet.

Innehåll

Utbildningen är fördelad på fyra områden:
1. Rätt styrning
2. Rätt bemanning
3. Rätt inriktning
4. Rätt arbetssätt

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillförs det ny kunskap. Du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter. Sedan diskuterar ackrediterade lärare och deltagare tillsammans och i grupper hur verkligheterna kan göras bättre.

Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat studiematerial och ledstjärnan är en bok som handlar om just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet är framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont.


I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Detta är ett frivilligt teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering i Rätt fokus för aktiebolag (SME).