Verksamhetsutveckling & HR

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Denna kurs ger dig en grundläggande förståelse för hur du kan strukturera arbetet med informationssäkerhet för att leva upp till aktuella lagkrav och för att skydda ditt företags viktigaste tillgång - information.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som dagligen arbetar med ledning av arbetet med informationssäkerhet eller till dig som företagsledare som behöver veta mer om arbetet för att skydda ditt företags informationstillgångar, men även till dig som vill ha en mer generell förståelse för informationssäkerhet.

Innehåll

- Cybersäkerhetshot
- Ledning av arbetet med informationssäkerhet
o Hur strukturerar jag mitt arbete för att få mesta möjliga effekt
o Metoder för att mäta informationssäkerheten på företaget
o Ledningssystem för informationssäkerhet
- Molntjänster, för- och nackdelar, vad behöver jag tänka på
- GDPR- vad innebär det för informationssäkerheten

Thomas Sageland har arbetat som utbildare inom risk och säkerhet på försvarsmakten under många år. Under senare år har han arbetet med IT- och säkerhetsfrågor på PwC. Idag driver Thomas egen konsultbyrå.