Verksamhetsutveckling & HR

Kommunicera hållbarhet

Kommunicera hållbarhet

Genom att kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett trovärdigt och intresseväckande sätt stärker ni varumärket och inspirerar andra. Allt fler företag bygger sin kommunikation på hållbarhetsarbetet och för att lyckas krävs förståelse för hur olika målgrupper tar emot budskap och argument, hur greenwash och greenhush undviks samt hur kommunikationen blir så trovärdig och effektiv som möjligt.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med kommunikations- eller hållbarhetsfrågor och vill ha insikter och användbara verktyg för att kommunicera hållbarhet.

Innehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
- Hur hållbarhet påverkar varumärket och kommunikationen
- Trender inom hållbarhetskommunikation
- Hållbarhetsrapportering
- Intressentdialog
- Nudging – förändra beteenden med kommunikation
- Greenwash och Greenhush
- Målgruppsanpassning och kanaler
- Verktyg och metoder

I samarbete med EMC (Energi- och Miljöcentrum)