Verksamhetsutveckling & HR

Internrevision av ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö 14001:2015

Internrevision av ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö 14001:2015

Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att kunna genomföra interna revisioner av ledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 på ditt företag.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande och verksamma internrevisorer. Utbildningen är upplagd på två dagar, en dag teori och en dag praktisk revision. Den praktiska delen förläggs till ett företag i området alternativt utförs som rollspel. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kännedom om ISO 9001 och ISO 14001.

Innehåll

Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha sådan kunskap att de kan genomföra interna revisioner av ledningssystem på sitt företag.
Grundläggande genomgång av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
Genomgång av ISO 19011, vägledning för revision av ledningssystem
Allmänna principer för revision
Krav på en revisor
Revisionsplanering och revisionssystematik
Underlag inför revisionen-dokumentgranskning
Metodik för revisionens genomförande
Revisionsrapportering
Förberedelser för praktisk revision
Praktisk revision på ett företag på orten
Avrapportering och bedömning av revisionsövning
Utbildningen genomförs som föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.