Våra nätverk

HR-chefer Syd

HR-chefer Syd

Ständigt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR i andra typer av verksamheter.

Målgrupp

Du som deltar i nätverket arbetar och ansvarar för frågor inom HR och Organisation i din verksamhet. Du är öppen för att både dela med dig av dina utmaningar och dina erfarenheter för att bidra till lärande i gruppen.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte i en mängd antal frågor som berör just HR-område och i huvudsak på strategisk nivå. Genom ett förtroligt utbyte lägger vi fokus på lärande, att få nya infallsvinklar och ta del av goda exempel. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande.

Det finns också möjlighet för dig som deltagare att lyfta goda exempel och case som du arbetar med. Varje möte har ett huvudtema.

Exempel på vad som diskuterats i nätverket är:
Lönebildning och löneprocess, Kollektiv Intelligens och lärande, Digital HR - från rekrytering och onboarding till kommunikation och HR-stöd, Framtidens Ledarskap och medarbetarskap, Attraktiva arbetsplatser, engagemang, Hur GPDR och andra typer av ramar påverkar våra processer och arbetssätt. Erfarenheter från förändringsledning. Vi har funderat kring frågeställningen Vem kan arbeta här (egentligen)? om jämställdhet och mångfald. Nätverket har erbjudit ett stort stöd i hantering av covid-19 pandemin på arbetsplatserna.


Så här gör vi:
Mötestid: 8.30 - 11.30
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 15 personer
Närvarokrav: Närvaro på minst 50% krävs för att få delta i nätverket.

Nätverksledare:
Paulin Rubensson

Välkommen att kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig.

  • 2024-09-04 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-08-28
  • 2024-11-27 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-11-27
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar