Våra nätverk

Monitor

Monitor

I förtroendefulla samtal lyfter vi utmaningar och möjligheter med affärssystemet Monitor. Fokus ligger i att lära nytt genom erfarenhetsutbyte och att på olika sätt få exempel som du kan ta med dig för att utveckla er användning av Monitor. Målet är en framgångsrik och hållbar utveckling av era system, roller och arbetssätt.

Målgrupp

För dig som är ansvarig för Monitor och har behov och vilja att utvecklas i din roll tillsammans med andra.

Innehåll

Monitor är ett av de mest dominerande affärssystemen och väljs i 40 procent av fallen vid installationer. Ett exempel är att 13 av 34 företag i projektet Digiresan i Halland gjort insatser med Monitor.

Tillsammans med gruppen identifierar vi olika teman för träffarna. Beroende på tema ser vi gärna att olika personer från företaget deltar. Därför rekommenderar vi en fast person och en valfri för att få mesta möjliga ut av nätverket. Exempel på teman:

Planeringsfunktionen (planeringsansvarig kan delta)
• Lager & logistik (lageransvarig kan delta)
• Artikelregister och artikeluppsättning (ansvarig för artiklar kan delta)

Nätverksledare: TEK i samverkan med extern nätverksledare med erfarenhet av affärssystem och Monitor. Vid särskilda tillfällen gästföreläsare.
Frekvens: 5-6 träffar per år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket

Testa på! Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.
Vid två deltagare från samma företag utgår halv avgift för deltagare nr 2.

Välkommen att kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig.

  • 2024-10-08 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-10-15
  • 2024-12-03 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-12-03
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar