Våra nätverk

Hållbarhetsnätverk Varberg

Hållbarhetsnätverk Varberg

TEK har tillsammans med Varbergs kommun startat ett hållbarhetsnätverk för de 26 största företagen i Varbergs kommun. Initiativet har kommit från företagen och TEK har fått uppdraget att driva och processleda nätverket. Syftet med nätverket är att arbeta för Grön omställning och framtidssäkra det lokala näringslivet i Varberg. Nätverket ska skapa en plattform för att bygga och samverka kring hållbarhetsfrågor i Varberg.

Målsättning

Hållbarhetsansvariga eller motsvarande på de största bolagen i Varberg.

Innehåll

I en grupp med Varbergs största företag finns det redan mycket kompetens och nätverkets upplägg är att ta vara på den kompetens som finns och lära av varandra. Deltagarna i nätverket ska hjälpa varandra att driva hållbarhetsfrågorna framåt så att vi tillsammans börjar göra och ta steg framåt. Hållbarhetsfrågorna är stora och många och vi kommer alltid behöva arbeta med hållbarhet, men vi kommer inte att klara det ensamma, vi måste göra det tillsammans.

Innehåll
De områden som kommer att tas upp är de områden som ligger på företagens bord just nu. De företag som har kommit längst inom respektive område börjar att berätta om hur de har gjort, goda exempel och utmaningar. Utifrån det lär vi tillsammans. Exempel på områden som kan komma att diskuteras är: CSRD, Avfall, Hållbarhetskommunikation, Tydliggöra nyttan, Cirkulära affärsmodeller, Värdekedjan, CO2 utsläpp, Hållbar personal mm. Önskar nätverket kunskapspåfyllnad i form av externa experter ordnas detta till självkostnadspris.

Upplägg
4 träffar per år.
3 tim per träff
Så långt det går träffas vi ute på något av företagen

Processledare
Birgitta Lennermo, TEK kompetens
Pontus Lindström, TEK kompetens

Medarrangör
Åsa Åkesson, NOD – Näringslivs- och destinationskontoret i Varberg

  • 2024-09-18 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-18
  • 2024-11-19 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-11-19
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar