Våra nätverk

VD Ägarledda företag 3

VD Ägarledda företag 3

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor från andra branscher. Du nyttjar nätverket för att utveckla dig själv och din verksamhet och ni som deltar är själva med och påverkar innehållet för träffarna.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är både ägare och VD i företaget. I dagsläget finns det 3 olika nätverksgrupper inom denna kategori. Vi guidar dig till vilket nätverk som passar dig och dina behov bäst.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du möjlighet till erfarenhetsutbyte i många olika områden frågor och en större omvärldskunskap genom övriga nätverksmedlemmar. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor eller case som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Syftet med detta nätverk är erfarenhetsutbyte, få en extra resurs i verksamheten som objektivt kan ge input. Kan jämföras med att ha en extern styrelseledamot.
Som deltagare i nätverket ska man vara VD/ledare och äga företaget.

Så gör vi:
Mötestid: 12.00 - 15.00 Vi börjar med lunch och värdföretaget bjuder på lunch.
Fokus på värdföretaget och ev. case som den vill ha hjälp med.
Laget runt om läget hos resp. företag.

Frekvens: 4 möten/år. Mötesdag är i första hand torsdagar.
Plats: På varandras företag eller i TEK´s lokaler.
Max antal deltagare: 10 personer
Närvarokrav: 50% närvaro per år krävs för att få delta i nätverket.
Nya deltagare skall godkännas av alla i nätverket.

Nätverksledare:
Nicklas Simonsson, TEK
nicklas@tek.se
072-255 77 41

Kontakta oss på TEK eller nätverksledaren om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

  • 2024-09-20 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-20
  • 2024-11-29 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-11-29
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar