Våra nätverk

Styrelsenätverk Halland

Styrelsenätverk Halland

Arbetar du aktivt med styrelsearbete eller är du företagsägare som är intresserad att professionellt styrelsearbete? Vi delar kunskap, erfarenhet och får ny kunskap inom bolagsstyrning. Företag med professionella, externa styrelseledamöter är mer hållbara och framgångsrika vilket skapar mer arbetstillfällen och gemensam välfärd. TEK kompetens och StyrelseAkademien i Halland har båda som mål att stödja det halländska näringslivets utveckling. Nu gör vi en satsning tillsammans och startar ett nätverk för den som idag är aktiv i en styrelse och tillsammans med andra utveckla sin kunnande och förmåga att via styrelsearbetet få välmående företag.

Målgrupp

Personer som idag är aktiva i en styrelse och som vill lära sig mer genom att erfarenhetsdela med andra.

Innehåll

Ett nätverk för personer som i dag är aktiva i en styrelse och vill lära sig mer och dela kunskaper och erfarenheter med andra i liknande situationer. Deltagarna i nätverket bestämmer till stor del agendan för träffarna utifrån sina behov och utmaningar.
TEK processleder idag drygt 30 nätverk och är vana att facilitera organisationers behov av utveckling och StyrelseAkademien är Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut, och Sveriges ledande forum för opinionsbildning och utveckling av styrelseledamöter och ägare.
De verkar för att stärka näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom en professionalisering av styrelsearbetet.
De finns som hjälp att göra skillnad i styrelserummet genom utbildning, certifiering i styrelsearbete, styrelseförmedling, styrelseutvärderingar, opinionsbildning och nätverkande. www.styrelseakademien.se

Processledare: Niklas Hägerklint, StyrelseAkademien

15 sept. kl 12.00 – 15.00, övriga 4 tillfällen, ett till på hösten och tre under våren 2023 sätter gruppen tillsammans.