Våra nätverk

Marknadsföring

Marknadsföring

Det här ämnesnätverket fokuserar på marknadsföring med inriktning digitala kanaler. I nätverket samlas deltagarna för att utforska framtidens trender och den digitala utvecklingen som påverkar marknadsföringen. Tillsammans håller gruppen koll på omvärlden och delar insikter för att hänga med i utvecklingen. Som deltagare har du en aktiv roll i att forma diskussionsämnen och innehållet på träffarna.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är intresserad av marknadsföring och arbetar med detta inom ditt företag. Du är ensam i din roll och vill fördjupa din kunskap och utbyta erfarenheter med likasinnade för att utvecklas.

Innehåll

I detta nätverk får du möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärande genom att diskutera utmaningar, framgångar och förändringar tillsammans med andra som också har intresse för och arbetar med marknadsföring på sitt företag. Här finns ett forum för att bolla frågor och funderingar med någon annan. Fokus på träffarna ligger på att diskutera digitala kanaler, såsom sociala medier, webbsida och digital annonsering. Erfarenhetsutbyte kring traditionell media kan även förekomma, då det är deltagarna som tillsammans sätter agendan.

Så här går det till
Mötestid:
08.30-12.00
Frekvens: 4 möten per år
Närvarokrav: Minst 50% närvaro per år för att behålla din plats i nätverket.
Testa på: Är du medlem hos TEK? Prova på en träff innan du bestämmer dig för att bli medlem i nätverket.

Nätverksledare:
Martin Giertz, Moln1

  • 2024-09-26 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-19
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Marknadsföring