Våra nätverk

HR specialister

HR specialister

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som har befattning HR-specialist eller motsvarande. Du är öppen för att både dela med dig av dina utmaningar och dina erfarenheter för att bidra till lärande i gruppen.

Innehåll

Genom nätverket får du ett erfarenhetsutbyte i allt från strategiska till specifika frågeställningar inom ditt yrkesområde. Nätverket ger kontinuerlig kompetensutveckling genom att nyttja gruppen för att komma fram till nya idéer, infallsvinklar och arbetssätt. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Exempel på vad som diskuterats i nätverket är:
Konflikthantering, digitalisering av HR-processer, Introduktion/onboarding, internkommunikation och "min anställning". Stressorer, friskfaktorer och hur vj arbetar med den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön. Löneprocessen med koppling till kompetens. Attraktiva Arbetsplatser och Employer Branding och mycket mer. Nätverket har erbjudit ett stort stöd i hantering av covid-19 pandemin på arbetsplatserna.


Så gör vi:
Mötestid: 08.30 – 11.30
Frekvens: 4 möten/år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Testa på: Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.

Nätverksledare:
Paulin Rubensson

Välkommen att kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig.

  • 2024-09-11 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-11
  • 2024-12-04 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-12-04
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar