Våra nätverk

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är en av de fundament som kommer att driva utvecklingen framåt. Tidigare har mycket handlat om att minska klimatavtrycken där allt fler branscher går samman för en gemensam färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Nu ökar även kraven på att vi lever som vi lär och att hållbarhetsbegreppet innefattar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi ser fler företag som tar ansvar för hela produktionskedjan, samtidigt som intresset för delningstjänster ökar. Kanske kan du hitta nya affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet? Många företag har produkter med lång livslängd eller som passar för högre nyttjandegrad. Hur kan man utveckla affärsmodeller som ligger i linje med detta? Kraven på hållbarhetsredovisning ökar och berör fler företag och branscher.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i organisationen. Det kan t ex vara VD, hållbarhetsansvarig eller affärs-/verksamhetsutvecklare.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en fördjupad kunskap inom specifika områden genom bl.a. kombination med lärorika och inspirerande föredrag med unik möjlighet till stort utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.
Medlemmarna i nätverket kommer från olika branscher och bredden gör att erfarenhetsutbytet blir stort. Träffarnas teman sätts av deltagarna och kan beröra alla aspekter inom hållbarhetsområdet. Deltagarnas perspektiv och utmaningar står i centrum och därför planeras träffarnas innehåll och datum i samråd med deltagarna.

Så gör vi:
Frekvens: 4 träffar per år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket

Nätverksledare:
Pontus Lindström, TEK Kompetens

Välkommen att kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig.

Hållbarhet