Våra nätverk

Strategisk HR

Strategisk HR

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för reflektion och lärande tillsammans med yrkeskollegor inom HR i andra typer av verksamheter. Fokus ligger på Strategiska frågor inom HR, orgasniasion och ledarskap samt omvärldsbevakning.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med och ansvarar för strategiska HR-frågor i din verksamhet och/eller utvecklar HR-processer inom organisationen. Du är öppen för att både dela med dig av dina utmaningar och dina erfarenheter för att bidra till lärande i gruppen.

Innehåll

Syftet är att genom ett förtroligt erfarenhetsutbyte lära av varandra, få nya infallsvinklar och ta del av goda exempel. Omvärldsbevakning är ett viktigt område för nätverket och vi delar med oss av vilka trender vi ser runt om oss och hur det påverkar HR? I nätverket kommer det att ingå ett seminarium kring Ledarskap för att inhämta inspiration och ny kunskap till nätverket.

Varje möte har ett huvudtema. Nätverket sätter själva teman för sina träffar.

Exempel på vad som diskuterats i nätverket är:
Lärande i organisationer, Energy managment, Successionsplanering, Digital HR - från rekrytering och onboarding till kommunikation och HR-stöd, Trendspaning och metoder för att arbeta med omvärldsbevakning, Framtidens Ledarskap och medarbetarskap, Strategisk Kompetensförsörjning

Så här gör vi:
Mötestid: ca 8.30 - 11.30
Frekvens: 4 möten/år varav 1 genomförs i anslutning till seminarium som ingår i nätverksavgiften.
Max antal deltagare: 15 personer (avgörande för förtroendefulla samtal)
Närvarokrav: Närvaro på minst 50% krävs för att få delta i nätverket.

Nätverksledare:
Lovisa Jacobsson

Välkommen att kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig.