Våra nätverk

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning

För dig som jobbar med Strategisk kompetensförsörjning. Hur ska vi möta framtiden med rätt kompetens? Hur kan vi jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare? Hur kan vi minska vår sårbarhet? I förtroendefulla samtal lyfter vi utmaningar och möjligheter kring alla de sätt som man kan jobba med Strategisk kompetensförsörjning. Allt från Rekrytering, on-boarding, utbildning, internt lärande, kompetenskartläggning employer branding, möta framtidens krav med kompetens, mm mm. Stort fokus ligger på erfarenhetsutbyte. Målet är att vi tillsammans hjälper varandra framåt, tar del av varandra erfarenheter för att på bästa sätt komma vidare i den stora utmaningen som Strategisk kompetensförsörjning är. Nätverket bygger på att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter men vi kommer även ta del av rapporter, poddar mm i ämnet.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör strategisk kompetensförsörjning och vill stärka och utveckla dig inom detta område.

Innehåll

Så gör vi:
Mötestid: 13.00-16.00
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 15 personer
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket

Nätverksledare:
Birgitta Lennermo

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.