Våra nätverk

Rehab

Rehab

Nätverket erbjuder konkret stöd i Rehab-frågor där erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring är nycklar för kompetensutveckling. Deltagarna och nätverksledaren blir en unik resurs för dig i ditt arbete.

Målgrupp

För dig som arbetar med Rehabiliteringsfrågor i verksamheten och som har behov och intresse av ny kunskap och erfarenhetsutbyte inom området under ledning av expertis.

Innehåll

Nätverket syftar till att ge deltagarna möjlighet att ta del av information och ny
kunskap kring nyheter inom Rehab samt att få tid att i ”workshopsformat” arbeta med sina specifika utmaningar inom området. Alla deltagare i nätverket skriver på sekretessavtal.


Frekvens: 4 möten/år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Testa på: Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.

Nätverksledare:
Nanna Eichborn

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.