Våra nätverk

Inköp och Lager- och logistik

Inköp och Lager- och logistik

Nätverket ger stort utbyte av erfarenheter inom inköp, lager och logistik i allt från långsiktigt arbete, framtidsspaning och praktiska lösningar i vardagen. Tillsammans med yrkeskollegor inom olika branscher får ni kontinuerlig kompetensutveckling.

Målgrupp

Nätverket vänder sig främst till personer som har en ledande befattning inom inköps- och lager- och logistikfunktionen i ett företag.

Innehåll

Nätverket erbjuder ett erfarenhetsutbyte mellan personer som har inköp och lager och logistik som sin huvudsakliga uppgift. Några områden som diskuteras inom gruppen är samarbete mellan inköp, logistikfunktionen och övriga delar i företaget, leverera och mäta värdet av inköp i företaget, förhandling, styrnings- och ledningsmodeller inom inköp, omvärldskunskap inom området etc.

Så gör vi:
Mötestid: Varierar
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 20 personer
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Nya deltagare skall godkännas av alla i nätverket.

Nätverksledare:
Olov Bergström

Välkommen att kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig.

Inköp och Lager- och logistik