Våra nätverk

HR-personal Norr

HR-personal Norr

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket skapar du en yta för lärande och erfarenhetsutbyte tillsammans med yrkeskollegor inom HR från andra typer av verksamheter.

Målgrupp

HR-personal, löneadministratörer

Innehåll

Genom nätverket får du ett erfarenhetsutbyte i allt från strategiska till specifika frågeställningar inom HR-området. Nätverket är är branschöverskridande och lärande och skapar möjligheter till personlig utveckling. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är mest intressanta och givande. Exempel på teman kan vara Personalhandbok, Rekrytering, Lönesystem, Outlook, Mångfald, Motivation, Säsongsanställda, Stress, Hälsa mm. Ofta träffas vi på varandras arbetsplatser vilket ger många nya insikter. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Så gör vi:
Mötestid: 08.00-10.00
Frekvens: 5-6 möten/år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Om du vill får du gärna prova på en gång för att se om nätverket är något för dig.

Nätverksledare:
Birgitta Lennermo, TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK eller nätverksledaren om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.

  • 2024-04-11 Visa detaljer
    Sista anmälningsdag: 2024-04-11
  • 2024-05-23 Visa detaljer
    Sista anmälningsdag: 2024-05-23
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar