Våra nätverk

Ledningssystem

Ledningssystem

Utveckling av Kvalitet och Miljö ligger i fokus för detta nätverk där just arbete med Ledningssystem är basen. Genom erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och expertkompetens i nätverket blir träffarna ett tillfälle för kontinuerlig kompetensutveckling.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Innehåll

Erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar med utveckling av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Olika former av ledningssystem är en viktig del av arbetet, dock finns inga krav på att företaget ska vara certifierat. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.


Så gör vi:
Mötestid:13.15 - 16.30
Frekvens: 4 möten/år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Testa på: Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.

Nätverksledare:
Aron Chibba, Leanest Enterprize AB

Välkommen att kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan så tar vi en kontakt med dig.

  • 2024-09-19 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-19
  • 2024-12-05 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-12-05
  • Intresseanmälan

    Gör intresseanmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar