Arbetsmiljö

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet utförs (BAS-U). Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dem som ska representera sin arbetsgivare i rollen som BAS-P och BAS-U, men även till chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Innehåll

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (2023:3) i kraft den 1 januari 2025.
De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Vår utbildning i Bas P & Bas U ger dig rätt förutsättningar för att ta till sig de nya föreskrifterna samt förstå hur de ska implementeras ute på arbetsplatsen. Vi ger också verktygen för att kunna skapa säkrare och tryggare arbetsplats för att minska risken för olyckor och ohälsa.

Den som får i uppdrag att verka som samordningsansvarig måste kunna visa, att man har den kompetens, utbildning och erfarenhet som krävs. Olika entreprenadformer ställer olika krav, men vanligt är att byggherren överlåter detta till den utförande entreprenören. För att få detta delegerat måste ett skriftligt avtal undertecknas där ansvaret överlåts. Byggherren måste sedan låta den som fått sitt ansvar överlåtit kunna arbeta självständigt.

BAS är två olika arbetsmiljöuppdrag på byggarbetsplats och betyder Byggarbetsmiljösamordnare och båda är krav enligt svensk lag. Detta gäller vid planering (P) och upprättning (U) vid ett byggprojekt.

Kursinnehåll:
• Systematiskt Arbetsmiljöarbete
• Lag & förordning inom arbetsmiljö
• Gällande föreskrifter inom bygg
• Ansvar hos arbetstagare & arbetsgivare
• Riskanalyser
• Arbetsberedningar
• Projektansvar
• Skapande av Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
• Vilka (AFS:ar) som berör dig som BAS-P och BAS-U
• Kunskapsprov

Efter godkänt kunskapsprov erhålls ett kursintyg som styrker din kompetens

För dig som inte har gått utbildningen tidigare så behöver du gå 2 dagar. Har du gått utbildningen innan så räcker det att du går 1 dag för att uppdatera dig med de nya kraven. Går du endast dag 2 (uppdateringen) så är medlemspriset 4700 kr/ deltagare exkl. moms och ej medlem 5700 kr/ deltagare exkl. moms. Notera detta i kommentarsrutan när du anmäler dig eller skicka ett mail till oss på tek@tek.se


  • 2024-08-28 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-08-28
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U