Arbetsmiljö

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete

Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete, därför är det viktigt att aktivt arbeta med hälsan på arbetsplatsen. När det är en naturlig del av kulturen på jobbet så minskar risken för rehabilitering och prestationen hos varje medarbetare ökar.

Målgrupp

Chefer och skydds- eller arbetsmiljöombud samt personal som arbetar med hälsa.

Innehåll

Många ledare undrar över hur de kan driva det hälsofrämjande arbetet på sin arbetsplats och hur man mäter hälsa. Grundförutsättningen är att man måste skapa medvetenhet om dessa frågor och ge chefer verktyg för att arbeta hälsofrämjande i sin organisation.

Det är ytterst chefernas ansvar att skapa ett bra arbetsmiljöarbete där det hela arbetsmiljöarbetet inklusive det hälsofrämjande arbetet präglas av samverkan. Med kursen Hälsofrämjande arbete/Hälsofrämjande arbetsplats tar vi upp det man behöver veta för att kunna skapa en välmående organisation.


Kursinnehåll:
• Hälsofrämjande arbete
• Skillnaden mellan förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete
• Kunskap om och träning i hur det går till att jobba praktisk med hälsofrämjande arbete
• Deltagarna får träna på att kartlägga friskfaktorer och att formulera mål och handlingsplaner som främjar hälsa
• Hela utbildningen sammanfattas i slutet av dagen och deltagarna kommer att få tillfälle att skriva ner vad de behöver lära mer om och vad de behöver göra när de kommer hem


Målet med utbildningen:
• Förstå skillnaden mellan förebyggande
och främjande arbetsmiljöarbete.
• Kunna arbeta hälsofrämjande med hjälp
av friskfaktorer, friskvård, mål och nyckeltal för arbetsmiljön.