Arbetsmiljö

Härdplastutbildning – Arbetsmiljörisker

Härdplastutbildning – Arbetsmiljörisker

Härdplastutbildningen är utformad för personer som leder eller utför arbete där allergiframkallande kemiska produkter förekommer. Fokus är på såväl kunskap utifrån lagen som det dagliga arbetet i praktiken.

Målgrupp

Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter.

Innehåll

Kursen vänder sig till dem som hanterar eller leder arbete med härdplaster eller behöver ha kunskaper om härdplaster.

Från den 1 Juni 2015 ställer Arbetsmiljöverket tydligare utbildningskrav på de som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Lagen kräver utbildning kring hantering och hälsorisker som exponering för dessa produkter kan innebära.

Arbetsgivare är skyldiga att kunna styrka personalens utbildning med ett högst fem år gammalt intyg. De arbetsgivare som saknar relevant intyg kommer att beläggas med sanktionsavgifter på 10 000 kr/person.

Härdplastutbildningen varvar föreläsning med diskussioner utifrån olika frågeställningar. Vi tar upp följande frågor
• Vad är en härdplast?
• Vad innebär de Kemiska arbetsmiljöriskerna (AFS 2014:43)?
• Vad finns det för relaterad lagstiftning?
• Vilka är de kemiska hälsoriskerna?
• Vilka skyddsåtgärder finns det?
• Hur tolkar man ett säkerhetsdatablad?
• Hur genomförs en riskbedömning vid arbete med kemiska produkter?
• Hur ser märkningen av de kemiska produkterna ut?
Efter avslutad härdplastutbildning får deltagarna ett intyg på avslutad teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker.

Utbildningen varvar föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor.