Arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet

Innehåll

Har ni tillräcklig kunskap om hur nu kan jobba med områden som stress, mobbning och konflikter på din arbetsplats? Det är ämnen som spelar stor roll för varje människa som ingår i en organisation. Men tvärtemot vad många tror är det sådant som oftast varken kan eller bör försöka lösas på individnivå, utan som snarare kräver en översyn av själva arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat. Här har chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön en viktig roll. Vet ni vad som behöver göras i er organisation för att leva upp till föreskrifternas krav?

Utbildningen vänder sig till dem som vill ha bättre kunskap om vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär i praktiken. Genom övningar och diskussioner lär deltagarna sig mer om lagar, regler och ansvar och man får med sig användbara metoder och konkreta verktyg

Ur innehållet:
- kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
- introduktion och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
- tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
- arbetsbelastning
- arbetstid
- kränkande särbehandling
- samverkan för att lyckas
- hälsofrämjande faktorer


Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna.

Efter utbildningen ska deltagaren:
- ha grundläggande kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna med betoning på kunskaper och färdigheter
- ha kännedom om hur man kan arbeta vidare med frågan i organisationen


Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)