Arbetsmiljö

Psykosocial Arbetsmiljö

Psykosocial Arbetsmiljö

Hur hanterar vi psykisk ohälsa hos våra medarbetare? När bakgrunden till ohälsa nödvändigtvis inte ligger i arbetet utan även är kopplat till hemförhållanden eller underliggande sjukdomar. Oavsett vad som är orsaken så skapar det konsekvenser för arbetet.

Målgrupp

Du arbetar som chef eller i en projektledarroll och möter medarbetare som står inför dessa utmaningar.

Innehåll

Tillsammans med utbildare Git Engblom har vi dialog kring den problematik som finns och hur vi kan agera, vad vi behöver tänka på i rollen som chef/ledare och som medmänniska. Syftet är att bidra med ny kunskap och skapa möjlighet för dig att lyfta dina utmaningar, frågor och funderingar. Målet är att få mod, stöd, ny kunskap och nya idéer på lösningar inom området. Under utbildningen kommer även fiktiva case att diskuteras.

Exempel på frågor som kommer att lyftas:

- Kravställan kontra Empati? Vilka krav kan vi ställa på prestation i arbetet? Möjligen en större utmaning vid psykisk ohälsa än vid fysisk då funktionsnedsättningarna är mer synliga.
- Hur ska vi arbeta med arbetsanpassningar för att de ska bli lyckosamma?
- Hur stöttar vi / förbereder vi medarbetare på ett professionellt sätt?
- Hur håller jag distans och undviker att ta på mig för stort ansvar?
- Hur ser ansvarsfördelningen ut och när tar mitt ansvar som arbetsgivare slut?
- Hur visa att vi fullgjort vårt rehabiliteringsansvar när medarbetare inte är på plats?
- Risker och möjligheter med distansarbete

Psykosocial Arbetsmiljö