Arbetsmiljö

Rehabilitering på arbetsplatsen

Rehabilitering på arbetsplatsen

Händer det att ni ställs inför rehabiliteringsfrågor i arbetet? Behöver ni kunskap om hur ni ska jobba praktiskt med dem på ett effektivt sätt? Då är det här utbildningen för er!

Målgrupp

Chefer/arbetsledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud och övriga medarbetare som i sin funktion arbetar med eller förväntas arbeta med rehabiliteringsfrågor

Innehåll

En bra rehabilitering gynnar både organisationen och individen, men att stötta människor på väg tillbaka efter en sjukskrivning är inte alltid en enkel uppgift. Har du som är chef koll på vilka vinster som finns att hämta genom att förebygga och förkorta sjukskrivningar? Vet du som är skyddsombud vilket stöd du kan förväntas ge en kollega i rehabiliteringen? Förstår du olika aktörers roller, till exempel Försäkringskassans och arbetsplatsens? Den här utbildningen ger konkreta kunskaper om att arbeta praktiskt med rehabilitering och arbetsanpassning. Den ger vägledning till lagar och regler.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och övriga anställda med en roll i rehabiliteringsarbetet. Vi varvar teori med grupparbeten, praktikfall och egna erfarenheter. Efter utbildningen ska deltagarna känna sig trygga med att man känner till grundläggande lagar och begrepp inom området och vet hur man kan arbeta praktiskt med rehabilitering på ett lönsamt sätt.

Syftet med utbildningen är att ge konkreta kunskaper om hur man kan arbeta praktiskt med arbetsanpassning och rehabilitering.

Kursens mål
Efter utbildningen ska deltagarna:
• känna till vilket regelverk som styr arbetsanpassning och rehabilitering
• veta hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering går till
• förstå sin egen och andra viktiga aktörers roller och ansvar under en
rehabiliteringsprocess

Ur innehållet:
- Tidiga signaler
- Roller och ansvar
- Rehabilitering
- Sjuklön och Sjukpenning
- Rehabiliteringskedjan
- Avslut av sjukfall
- Hälsa på arbetsplatsen
- Reflektioner och utvärdering