Arbetsmiljö

Kommunallagen

Kommunallagen

Kommunallagen är den grund som alla anställda och förtroendevalda har att förhålla sig till i sitt arbete. Med andra ord – det är viktigt att känna till kommunallagens innebörd och regler.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, handläggare och anställda i kommunen som har behov av kunskap i ämnet.

Innehåll

Innehåll
· Nyheter i den nya lagen
· Kommunal organisation - fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc.
· Kommunala befogenheter – allmänna befogenheter, speciallags reglerade befogenheter etc.
· De förtroendevalda - rösträtt, valbar, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner etc.
· Fullmäktige - uppgifter, initiativ, beredning, beslut etc.
· Styrelse och nämnder - uppgifter, initiativ, beredning, beslut etc.
· Ekonomi - budgetens innehåll, budgetprocessen, revision etc.
· Laglighetsprövning - av vem? Vad kan prövas? Vilka instanser? När etc.?