Arbetsmiljö

Offentlighet- och sekretesslagen

Offentlighet- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen är grundläggande för arbetet i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till chefer, handläggare och anställda i kommunen som har behov av kunskap i ämnet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, handläggare och anställda i kommunen som har behov av kunskap i ämnet.

Innehåll

Tryckfrihetsförordningens andra kapitel om Allmänna handlingars offentlighet och dess koppling till Sekretesslagen och rättspraxis inom området. Dagen kommer att innehålla regelgenomgång men också ett stort antal praktiska övningsexempel.

Bland annat följande frågeställningar kommer att behandlas:

· Vad är en handling?
· Vilka handlingar är allmänna?
· Vad är en minnesanteckning?
· När är en handling inkommen?
· När är en handling upprättad?
· Vilka allmänna handlingar är offentliga?
· Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar?
· Vilka allmänna handlingar är sekretessbelagda?
· Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av sekretessbelagda allmänna handlingar?