Utbildningar

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Målgrupp

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Innehåll

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.
Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

• Ansvar, lagar och regler
• Organisation
• Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
• Riskhantering & konsekvenser
• Grundläggande brandskydd
• Brandfarlig vara
• Grupparbeten
• Praktisk släckövning
• Certifiering

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

 • 2024-08-19 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-08-19
  Anmälan
 • 2024-09-19 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-09-19
  Anmälan
 • 2024-10-23 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-10-23
  Anmälan
 • 2024-11-19 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-11-19
  Anmälan
 • 2024-12-10 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-12-10
  Anmälan
 • Läs mer om våra praktiska upplysningar