Utbildningar

Arbetsmiljöansvar för chefer

Arbetsmiljöansvar för chefer

En god arbetsmiljö är nyckeln till en trivsam arbetsplats som presterar goda resultat. Som chef har du förstås en väldigt viktig roll när det gäller att verka för en bra arbetsmiljö i ständig utveckling. Oavsett hur du går tillväga för att nå målen är utbildningen i arbetsmiljöansvar en bra katalysator för att ta arbetsmiljön till nästa nivå.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och arbetsledare med övergripande ansvar för arbetsmiljön inom ett företag eller inom en avdelning på ett företag. Du kanske vill bli tryggare i din roll som arbetsledare, eller öka dina kunskaper om arbetsmiljö för att kunna förebygga eventuella arbetsmiljöproblem. Genom givande föreläsningar och diskussioner ser vi till att du får den kunskap du behöver för att känna dig trygg och säker i din roll som ledare med arbetsmiljöansvar.

Innehåll

En god arbetsmiljö påverkar arbetsplatsen till det bättre genom allt från lägre frånvaro och mindre arbetsrelaterade olyckor till ökade resultat och godare stämning. Arbetsmiljön medför nämligen gladare medarbetare vilket i sin tur påverkar arbetsplatsens kvalitet och mål.
Utbildningen i arbetsmiljöansvar för chefer ger dig den kompetens som du behöver för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor och leva upp till ditt arbetsmiljöansvar.

Efter utbildningen ska du:
● Förstå syftet med arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan, samt veta vad regelverket innebär för den som är chef.
● Ha förståelse för hur riskfaktorer och ohälsa hänger samman.
● Ha kunskap om hur man upptäcker tidiga signaler gällande stress.
● Ha fått en djupare insikt i nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.
● Ha fått en ökad förståelse för sambandet mellan ett förebyggande arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö.  • 2024-10-24 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-10-24
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Arbetsmiljöansvar för chefer