Utbildningar

Vad måste jag veta om CSRD?

Vad måste jag veta om CSRD?

Utbildningen ger dig en övergripande beskrivning av vad CSRD är, vilken bakgrund som finns och vilka som omfattas av direktivet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som jobbar med hållbarhet inom företag och organisationer, men framförallt den som ansvarar för, eller arbetar med hållbarhetsrapportering.

Innehåll

- Övergripande om vad CSRD innebär
- Nyckeldelar i CSRD med fokus på dubbel väsentlighetsanalys (DMA)
- ESRS – standarden för redovisning och dess olika delar

Utbildningen inleds med en övergripande beskrivning av vad CSRD är, vilken bakgrund som finns och vilka som omfattas av direktivet.
Kortfattat berörs också relaterad lagstiftning såsom EU-taxonomin och CSDDD.
Sedan redogörs mer ingående för nyckeldelarna i CSRD med fokus på den dubbla väsentlighetsanalysen som är central. Här berörs också intressentanalys samt analys av värdekedjan.

Avslutningsvis tittar vi även på ESRS, den standard som är obligatorisk att använda vid hållbarhetsredovisning enligt CSRD, och vilka olika delar den innehåller.

  • 2024-10-22 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-10-22
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Vad måste jag veta om CSRD?