Utbildningar

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att träna ditt ledarskap och få direkt återkoppling på ditt sätt att påverka och utöva inflytande. Gruppen används som instrument för lärandet, vilket skapar unika situationer där kopplingen mellan teori och verklighet är tydlig och omedelbar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och medarbetare på alla nivåer.

Innehåll

Genom att delta i och använda gruppen som ett levande exempel får du som deltagare unik inblick i och förståelse för dessa mönster, gruppers utveckling - kommunikation - konflikthantering och hur man kan påverka till bra samspel och ökad effektivitet.

Kursens mål är att öka förmågan att:
• Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
• Kunna ta och ge utvecklande feedback
• Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
• Förstå att det finns behov av olika ledarstilar
• Förstå konflikter, lära sig hantera dem och kommunicera direkt och klart
• Förstå hur funktionalitet, kön, sexuell preferens samt etnicitet påverkar relationer och ledarskap
• Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa

Detta sker genom att:
Genomföra uppgifter enskilt och i grupp. Få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet, samt att dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till.

Utifrån ovanstående punkter få:
• Ökad självkännedom
• Personlig utveckling

Kursen genomförs av Corecode och bygger på en upplevelsebaserad lärande där teorier mixas med övningar. Genom utvärdering och feedback ökar medvetenheten om den påverkan de har på andra individer och på gruppen som helhet. Utbildningen är ett internat.

Kostnad för kost och logi tillkommer ca 9 900 kronor.


På måndagen kl. 9:30 finns det ankomstfika framdukat och utbildningen drar sedan igång kl. 10:00. På fredagen avslutas utbildningen kl. 15:00.

 • 2024-08-19 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-08-19
  Anmälan
 • 2024-09-02 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-09-02
  Anmälan
 • 2024-09-16 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-09-16
  Anmälan
 • 2024-09-30 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-09-30
  Anmälan
 • 2024-10-07 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-10-07
  Anmälan
 • 2024-10-14 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-10-14
  Anmälan
 • 2024-10-21 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-10-21
  Anmälan
 • 2024-11-04 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-11-04
  Anmälan
 • 2024-11-18 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-11-18
  Anmälan
 • 2024-12-02 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-12-02
  Anmälan
 • 2024-12-09 Datum och priser
  Sista anmälningsdag: 2024-12-09
  Anmälan
 • Läs mer om våra praktiska upplysningar