Utbildningar

Att leda genom förtroendefullt samarbete

Att leda genom förtroendefullt samarbete

I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi vill något helt annat. Arbetet blir mindre effektivt och medarbetarnas välmående sjunker. Under kursen lär du dig konkreta verktyg i att skapa en effektiv samarbetskultur. Genom beprövade metoder och träning med konkreta cases utvecklar du din förmåga att i samverkan med andra lösa intressemotsättningar och problem. Att skapa välfungerande arbetsflöde, helt enkelt.

Målgrupp

Programmet vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

Innehåll

Under kursen får du även möjlighet att upptäcka dina triggers och ibland hindrande beteenden som kan försvåra samarbete och tillit. Då kan du på ett mer medvetet sätt justera ditt beteende och uppnå det du egentligen vill åstadkomma.

Efter ett möte, samtal eller förhandling behöver både du och din partner känna er nöjda och säkra på att ha fått till den bästa möjliga överenskommelsen. Och att ni kan mötas igen i tillit för att fortsätta utveckla lönsamma affärer och långsiktiga relationer.

Programmet bygger på en kombination av två metoder:
- Harvardmodellen - intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.
- Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Focus under utbildningen är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.

Mål med utbildningen:
- Få kunskap om och förståelse för grunderna för Tillitsbaserat ledarskap.
- Utveckla din förmåga att skapa en effektiv samarbetkultur och i samverkan med andra lösa intressemotsättningar och problem.
- Framgångsrikt hantera medarbetare eller kollegor som är irriterade och upprörda.
- Genomföra samtal eller förhandlingar på ett sätt som gör alla parter nöjda med resultatet.
- Få ökad insikt om egna attityder, triggers och beteenden vid intressemotsättningar,
- Få många tillfällen att träna färdigheter i att bygga tillitsfulla relationer.
- Lämna kursen med en konkret plan för ett eget case från din verklighet.

I kursavgiften ingår kursmaterial, luncher och för- och eftermiddagskaffe.
Utbildningen genomförs interaktiv och upplevelsebaserad, korta teorigenomgångar varvas med övningar och uppgifter i par, små grupper och enskilt.

Tre månader efter kursen genomförs en tvåtimmars digital workshop - med en uppföljning av deltagarnas konkreta cases som förbereddes i kursens slutskede.


Om man önskar boka på boende på Hovs Hallar, två nätter, kostar det 3900:- exklusive moms. Meddela detta i så fall i samband med bokningen.


Citat från tidigare deltagare:
"Den här utbildningen är genom mina år den utbildning som gett mig bäst redskap att hantera mig själv men även omgivningen."
Jenny Nedemark, Vattenfall

"Jag har fått ett nytt mindset, börjat tänka på vilken zon jag och andra befinner sig i. Mig passade det bra med mycket interaktion. Öppnar upp för mycket självreflektion, även insilkter som Element B gav. Gillade handledarnas fina bemötande, lyssnande och proffsigt."
Sanna Lindholm, Linköpings kommun


  • 2024-10-01 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-10-01
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar