Utbildningar

Projektledning

Projektledning

Den praktiskt inriktade projektledarutbildningen är fokuserad på det som är nyckeln till ett lyckat projekt – en genomarbetad och strukturerad planering. Utbildningen ger dig kunskaper, metoder och verktyg för att planera och driva projekt effektivt samt ha koll på tidplanen och riskerna i projektet. Vi går även igenom hur lagda planer ska följas upp och avslutas. Efter kursen har du olika verktyg för att lyckas med ditt projekt på bästa sätt. Utbildningen fokuserar även på Ledarskap och Kommunikation. Du får praktiska tips och verktyg för hur du ska leda din projektgrupp på bästa sätt.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är personer som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i projekt samt till beställare av projekt

Innehåll

Projektmetodik
• Vad är projekt?
• Projektmodell
• Att definiera ett projekt –Kravspecifikation
• Projektdefinition
• Projektmål
• Aktiviteter
• WBS –leveranser
• Tidplaner GANT & PERT
• Riskanalys
• Projektorganisation
• Informationshantering
• Styrning
• Ändringshantering
• Projektgranskning
• Projektavslut
• Uppföljning av projekt

Ledarskap i projekt
Vi fokuserar på ledarskapet i att vara projektledare, att leda och jobba i tillfälliga arbetsgrupper.
• Projektledarens ledarroll i organisationen (diskussion, övningar och självskattning)
• Att förstå olika kommunikationsstilar kopplat till beteende (diskussion, övningar och självskattning)
• Att snabbt få igång och utveckla individerna i gruppen genom situations anpassat ledarskap (diskussion, övningar och självskattning)
• Att förstå gruppens utveckling -FIRO/IMGD (diskussion, övningar och självskattning)
• Ge och ta feedback för att utveckla teamet. Feedbacktrappan fönster (diskussion, övningar)

Utbildningen använder sig av en generell projektmodell som används under hela kursen och som sedan kan användas fritt av deltagarna i sina kommande projekt.

  • 2024-09-24 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-24
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Projektledning